Jóga pro seniory

Jóga pro seniory je přímo uzpůsobena starším věkovým kategoriím. Lekce je vedena v klidném tempu a vždy se cvičí s ohledem ke specifickým potřebám každého jednotlivce a s přihlédnutím k jejich fyzickým schopnostem. Cvičení je šetrné k pohybovému aparátu, využívá vhodné jógové a zdravotní cviky a dechové a relaxační techniky.

Cvičí se především cviky pro rozvolnění kloubů, aniž bychom je zatěžovali a na protažení a posílení svalstva. Důraz je kladen na správné dýchání, kterému je věnována velká pozornost. Každá lekce je zakončena uvolňující relaxací.

Jóga pro seniory je příležitostí k aktivní relaxaci a protažení a posílení celého těla. Nezatěžuje klouby, zvyšehuje flexibilitu a celkovou stabilitu těla. Tato jóga se tak stává příležitostí k aktivnímu stáří a naučit se naslouchat vlastnímu tělu.


Od roku 2017 vedu lekce Jógy pro seniory, ženy 55+ pro Komunitní centrum Klementinka, cvičíme pravidelně každé pondělí v čase 17:30 - 18:30 a 18:45 - 19:45, cena je v rámci předplatného kurzu na pololetí. Přihlášení a podmínky účasti na kurzu tel.: +420 703 434 262 nebo info@klementinka.cz


Od roku 2023 spolupracuji s Denním centrem JIZERA, z.s., pro které vedu lekce Jógy pro seniory ve dvou pobočkách: úterý cvičíme v Mnichově Hradišti a ve čtvrtek v Bakově nad Jizerou, vždy v čase 10:30 - 11:30. Na těchto lekcích probíhá cvičení na židlích. Více informací a přihlášení Informace a přihlášení na tel.:
+ 420 725 787 577 nebo info@dcjizera.cz