Jóga pro seniory

Jóga pro seniory je přímo uzpůsobena starším věkovým kategoriím. Lekce je vedena v klidném tempu a vždy se cvičí s ohledem ke specifickým potřebám každého jednotlivce a s přihlédnutím k jejich fyzickým schopnostem. Cvičení je šetrné k pohybovému aparátu, využívá vhodné jógové a zdravotní cviky a dechové a relaxační techniky.

Cvičí se především cviky pro rozvolnění kloubů, aniž bychom je zatěžovali a na protažení a posílení svalstva. Důraz je kladen na správné dýchání, kterému je věnována velká pozornost. Každá lekce je zakončena uvolňující relaxací.

Jóga pro seniory je příležitostí k aktivní relaxaci a protažení a posílení celého těla. Nezatěžuje klouby, zvyšehuje flexibilitu a celkovou stabilitu těla. Tato jóga se tak stává příležitostí k aktivnímu stáří a naučit se naslouchat vlastnímu tělu.


Pozn.: Tyto lekce vedu aktuálně pro Komunitní centrum Klementinka, cena je v rámci předplatného kurzu na pololetí. Přihlášení a informace o dalších kurzech na jejich stránkách.